Barcelona, Catalonia | Pep Agut: 'Memento mori: Artist at his workplace' | Àngels Barcelona #europe #inauguracions #exposicions #ca

Pep Agut
Memento mori: Artist at his workplace
21.05.14 > 01.08.14

Opening: 21.05.14, 20 h. (C. Pintor Fortuny, 27)

[CAT] Després de tractar la posició indefugiblement política de l'artista a 'Hèrcules' (2007) i de la problemàtica relativa als aspectes psicològics de la percepció i el llenguatge a 'Problemes d'horitzó' (2011), Agut ens proposa ara una experiència física i visual que ens acosta al moment zero de la creació artística, l'instant en que l'artista confrontat al seu lloc de treball comença a pensar.

[ENG] After treating the undoubtedly political position of the artist in "Hercules" (2007) and the problems related to the psychological issues and language in "Horizon Problems" (2011), Agut now proposes a physical and visual experience that brings us closer to the zero moment of artistic creation, the moment when  the artist confronts himself with his work and starts to think about it.

[CAST] Después de tratar la posición indudablemente política del artista en "Hércules" (2007) y la problemática relativa a los aspectos psicológicos de la percepción y el lenguaje en "Problemas de Horizonte" (2011), Agut nos propone ahora una experiencia física y visual que nos acerca al momento cero de la creación artística, al instante en el que el artista enfrentado a su trabajo comienza a pensar.

àngels barcelona
c/ pintor fortuny, 27 
08001 Barcelona, Catalonia
www.angelsbarcelona.com

Entrades populars