QUAM 2014 | VISIONS-REVISIONS / ART-EDUCACIÓ a l'AcVic

15.10.2014 quam2014

Imatge: Experiència QUAM 01 de Jordi Canudas

QUAM 2014 | VISIONS-REVISIONS / ART-EDUCACIÓ

FÒRUM QUAM i TALLER DE JORDI COLOMER
27 - 29.11.2014
ACVic Centre d'Arts Contemporànies (Sant Francesc, 1 Vic)


FÒRUM QUAM 2014

29.11.2014
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Convocatòria oberta per participar en el Fòrum QUAM 2014 [Fins al 15.11.2014]
Inscripcions obertes per assistir al Fòrum QUAM 2014 [Fins al 21.11.2014]

VISIONS-REVISIONS / ART-EDUCACIÓ


Presents. L'art a l'escola, l'art a la universitat, l'art en estudis no reglats, quina part hi juga i quins rols hi desenvolupa? Quins projectes existeixen hi ha que posin en valor aquesta relació? Es repeteixen els models o s'obren vies d'experimentació? Quin paper hi juguen les institucions culturals en aquest àmbit? 

Condicionants. Quina hauria de ser la relació entre les pràctiques artístiques i les practiques educatives?  Quines circumstàncies serien necessàries per a desplegar-les? Polítiques culturals, polítiques educatives, polítiques socials, polítiques locals, quins factors podrien afavorir una major proximitat entre àmbits diferents, però amb interessos comuns?

Futurs. Educació sense art? Societat sense art? Educació fonamentada en processos creatius? Quins models ens poden servir per orientar-nos? Quin són els futurs possibles qe ens agradaria tenir?

El FÒRUM QUAM 2014 consisteix en una jornada que combina una taula rodona, lapresentació de projectes o ponències teòriques, i sessions comentades de cada projecte pels membres que participen en la taula rodona, i un diàleg obert entre els participants. Els projectes o ponències seran seleccionats mitjançant unaconvocatòria pública. La sessió combinada incorporen la visió i revisió crítica sobre temes que tenen a veure amb la relació entre art i educació en determinats contextos contemporanis.

Participants en la taula rodona i en la revisió de projectes:
Jordi Colomer, artista; Martí Peran, Comissari independent i professor de la Universitat de Barcelona; Rosa Pera, comissaria independent; Glòria Picazo,directora del Centre d'art la Panera; Isabel Rueda, artista i professora de la Universitat de Vigo; Dolors Juarez/Experimentem amb l'ART, entitat educativa que treballa a partir de l'art contemporani i els processos creatius.

Objectius

Impulsar en aquesta de la QUAM es vol impulsar l'anàlisi i el debat a partir de projectes que es duen a terme en l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i les pràctiques educatives. Debatre, i conèixer sobre projectes i propostes creatives que cerquin la transdisciplinarietat entre els àmbits artístics, educatius i socioculturals, i aprofundir-hi.

Destinataris


Artistes, crítics d'art, educadors, pedagogs, investigadors socials, gestors o creadors interessats en la relació entre polítiques culturals, educatives i socials. També s'adreça a estudiants d'aquestes o altres disciplines o d'altres que trobin en aquesta intersecció, un lloc d'interès comú.

Inscripció

Assistir al FÒRUM QUAM 2014 és gratuït (Cal inscripció, places limitades)
[accés a la inscripció com assistent
Inscripcions fins el 21.11.2014

- Participar presentant un projecte o comunicaciómitjançantla convocatòriaoberta;elsprojectes seleccionatsparticiparan enla sessiócomentada amb la restade ponentsi percebran150 € bruts enconcepted'honoraris.

[accés al formulari per participar al Fòrum Obert]
Inscripcions fins el 15.11.2014


#tallers #conferencies #ca

Comentaris

Entrades populars