Barcelona, Catalonia | Ultraorbism: a distributed event | Arts Santa Mònica

Ultraorbism general

ULTRAORBISM

Acció distribuïda
Dijous 9 d'abril 2015, 21.00 hores
Arts Santa Mònica Barcelona, entrada lliure

Ultraorbism és una acció interactiva distribuïda entre dos espais connectats en xarxa a les ciutats de Barcelona i Falmouth. Basat en Històries Verídiques de Llucià de Samòsata, es narra un viatge amb la sobreposició de diversos plans d'imatge, un viatge impossible en què tot és inventat.

Ultraorbism és realitzat sota la direcció de Marcel·lí Antúnez Roca, inscrit en el projecte europeu SPECIFI i en l'àmbit de recerca del projecte RICHES, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació i2CAT, amb la intervenció en directe d'actors i públic de la seu de la Universitat de Falmouth, Cornualla (Gran Bretanya).


Distributed action 
Thursday April 9 - 2015, 9pm
Arts Santa Mònica Barcelona, free admission

Ultraorbism is an interactive distributed action between two networked connected spaces in Barcelona and Falmouth. Based on True Histories by Lucian of Samosata, a journey is recounted with the overlapping of various levels of images: an impossible travel, where everything is invented.

Ultraorbism is directed by Marcel·lí Antúnez Roca, part of the European project SPECIFI and the research area RICHES. Support is from the Ministry of Culture of the Government of Catalonia, the i2CAT Foundation, and live participation by actors and the audience at the University of Falmouth, Cornwall (Great Britain).

 
Acción distribuida 
Jueves 9 de abril 2015, 21.00 horas
Arts Santa Mònica Barcelona, entrada libre

Ultraorbism es una acción interactiva distribuida entre dos espacios conectados en red a las ciudades de Barcelona y Falmouth. Basado en Historias Verídicas de Luciano de Samósata, se narra un viaje con la superposición de diversos planos de imagen, un viaje imposible en qué todo es inventado.

Ultraorbism: realizado bajo la dirección de Marcel·lí Antúnez Roca, inscrito en el proyecto europeo SPECIFI y en el ámbito de investigación del proyecto RICHES, con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña y la Fundación i2CAT, con la intervención en directo de actores y público de la sede de la Universidad de Falmouth, Cornualles (Gran Bretaña).
 

STREAMING

www.facebook.com/ultraorbism
www.marceliantunez.com

#ca #exposicions #en #es #europe #museus #catalunya #agenda #


Comentaris

Entrades populars