L’ensenyament del català a Múrcia

220px-Nuclis_de_població_del_Carxe_svg

Des de l'any 2005 s'imparteixen cursos de valencià a la Universitat Popular de Iecla, que depèn de l'Ajuntament ieclà i que compta amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En principi, aquest curs havia d'impartir-se a les escoles del Raspai, una pedania catalanoparlant d'aquesta població murciana, però, com que no estaven habilitades, passà a impartir-se a la capital municipal, que ja és fora del domini lingüístic. Aquest canvi capgirà el perfil inicial de l'alumnat. Recordem que el motiu principal pel qual s'originà aquesta iniciativa era el de donar resposta a la necessitat dels habitants del Raspai d'aprendre a escriure la seva llengua, de fer-los conèixer la literatura i la cultura popular de la zona, la toponímia local, de fer conèixer i explicar-los l'extensió geogràfica del valencià, la caracterització dialectal del parlar fronterer de la comarca del Carxe, a més d'aprendre les regles ortogràfiques i gramaticals de nivell inicial.

No obstant això, el curs de valencià ha tingut molt bona acceptació, la gent que s'hi ha anat inscrivint ha tingut diversos objectius: el d'aprendre el valencià per tal d´obrir-se noves possibilitats laborals i el de descobrir una llengua i una cultura per plaer. El curs d'un únic nivell ha seguit impartint-se de manera continuada fins a l'actualitat, però a partir del curs 2011 s'ha ampliat l'oferta i s'ha 'impartit un nou curs de nivell elemental-mitjà per a totes aquelles persones que ja havien assolit un nivell inicial i volien continuar la seva formació en valencià.

L'AVL és l'encarregada de pagar a la docent d'aquestos cursos i la Universitat Popular de Iecla, a través de l'Ajuntament, és la que cedeix les instal·lacions i facilita els materials que es lliuren a l'alumnat. Durant el curs 2014-2015, divuit persones alumnes, d'entre 22 i 30 anys i amb estudis superiors, s'han inscrit en el curs de nivell elemental i onze, d'entre 25 i 50 anys i també amb estudis superior, en el de nivell mitjà. Cal destacar que cap d'aquests alumnes és catalanoparlant.

Pel que fa a l'ensenyament reglat, el català és, en canvi, inexistent als tres municipis murcians (Iecla, Favanella i Jumella) on hi ha població catalanoparlant.

Més info: Tríptic informatiu de les classes de valencià al Carxe: Valencià al Carxe:


#ca #llengua #literatura #patrimoni #formació #SíalValencià #PaísValencià

Comentaris