Passar el dia feinejant amb els pescadors, reclam turístic de Palamós


Sortir de port abans de les set. Arribar al calador, tirar xarxes i, mentre l'embarcació va arrossegant, prepara el dinar. Passades sis hores, recollir xarxes, triar el peix i tornar a port. Aquesta és el dia a dia dels pescadors de Palamós (Baix Empordà). Per fer-la extensible als visitants i donar a conèixer la cruesa de la seva professió -així com també els valors de protecció de les espècies i el medi-, la confraria de pescadors i l'ajuntament han impulsat el Pescaturisme. L'activitat es va provar durant els mesos de juliol i agost l'estiu passat i ja hi van participar 35 persones. Enguany, el projecte fa un pas endavant i es farà de maig a setembre, amb la participació de nou embarcacions./acn

#patrimoni #ca #familiar #infantil #agenda #catalunya

Comentaris