La Generalitat recorre la sentència del Jutjat d'Osca sobre els béns de Sijena


El Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat, amb data 8 de maig del 2015, un recurs d'apel·lació contra la sentència dictada pel jutjat de primera instància número 1 d'Osca en el procediment ordinari interposat per la Comunitat Autònoma d'Aragó i per l'Ajuntament de Sijena. El Govern considera que la sentència no respecta les normes processals contingudes en la llei de d'Enjudiciament Civil vigent ni tampoc les competències de la Generalitat en matèria de protecció del patrimoni artístic, tal i com reconeix la sentència dictada pel Tribunal Constitucional el 18 de gener del 2012. /acn

#catalunya #patrimoni #museus #ca 

Entrades populars