Món cultural i sindicats indignats per les privatitzacions previstes per Colau en Cultura #ProuFeixismeNi les dretes més radicals havien tingut mai la gosadia de fer propostes de desarticulació i privatització neoliberal de l'espai cultural com les que estudia aplicar el nou govern de Barcelona en Comú d'Ada Colau. En una nota el sindicat CGT a l'ajuntament de Barcelona relata el procés iniciat en els primers ajuntaments "postfranquistes" a la ciutat, "es va impulsar una més gran implicació d'aquest serveis públics en part de l'activitat cultural de base de la ciutat. Amb tot però la deriva principal dels serveis ha estat cap a 'assumpció de les tesis liberals de que la cultura ha d'estar sotmesa a la mercantilització i la indústria." Una acusació greu i més tenint en compte que qui governa la ciutat és un partit que diu trencar tots els esquemes de la vella política. L'ICUB una eina per fer negoci privat.

El nomenament de Jordi Martí (format a l'ICUB) com a gerent enfortirà les polítiques de privatització en l'àmbit cultural

El nomenament de Jordi Martí ha provocat "sorpreses" entre els sectors progressistes de la ciutat, sobretot pel fet que representa el sector negocis provinents del PSC i que va tenir un paper destacat en les privatitzacions de la cultura de la ciutat. Ho diu el mateix sindicat en la seva nota, "Fruit d'aquestes polítiques les formes de gestió del treball públic cultural han incorporat la desregulació de la matriu mitjançant OOAA, primer amb l'Institut de Cultura i més recentment en aquesta línia privatitzadora de la gestió amb l'Entitat Pública Empresarial Institut de Cultura.."

Resta de la nota de la CGT

El treball a l'Institut de cultura no ha deixat de jerarquitzar-se contínuament amb una creixent estructuració amb quadres de confiança política i paral·lelament una difuminació del caràcter especialitzat i professional dels llocs de treball base, sens e aplicar cap política clara de proporcionar llocs de treball definits en funció de les necessitats dels servei.

Les conseqüències d'aquest model neoliberal, són :

– gran precarietat de molts llocs de treball que estan contractats a empreses )

– manca de carrera professional interna relacionada amb els serveis reals.

– manca de transparència en la gestió : no hi ha organigrames desenvolupats coneguts pel treball, no hi ha RLT relació de llocs de treball (és el regne de l'arbitrarietat) , no hi ha accessibilitat pública (ni sindical) a la informació de base.

– desequilibri entre les actuacions , produccions culturals d'impacte propagandístic i les de serveis i equipaments bàsics culturals.

#ca #patrimoni #catalunya

Comentaris

Entrades populars