EULÀLIA VALLDOSERA | Abans de la llum | Vilafranca del Penedès


E u l à l i a   V a l l d o s e r a
A B A N S    D E    L A    L L U M

Els fonaments d'una artista: les cartografies del cos humà en tinta sobre paper compleixen 25 anys.

Una selecció de l'obra en paper que es va poder veure al Museo Reina Sofía el 2009 ens mostra les passes que la porten a superar el llenguatge convencional de la pintura mitjançat una recerca sobre el cos humà. Són les seves darreres peces pintades a partir de les quals desenvoluparà les seves conegudes accions amb les cigarretes i deixalles que situen el cos com eix vertebrador de l'experiència i la sensibilitat, fins que un dia bescanvia el negre de la tinta i la cendra pel blanc de la llum en les seves instal·lacions lumíniques on el cos de l'artista és substituït pel cos de l'espectador.

Inauguració 
Dissabte, 22/08/15, 13 h.

Del 22/08 al 01/09 – del 05/10/ al 14/11/2015


GALERIA SICART.
Carrer de la Font, 44. 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Catalunya)
T. +34 93 818 03 65. C. +34 629 237 560
galeriasicart@galeriasicart.com

#galeries #exposicions #agenda #inauguracions #catalunya

Comentaris

Entrades populars