Activitats en el marc de l’exposició TRANSLOCACIONS | Setembre 2015

translocacions  550

TRANSLOCACIONS | OBSERVATORI DE PROJECTES

Activitats en el marc de l'exposició TRANSLOCACIONS | Observatori de projectes i que es duran a terme durant les dues primeres setmanes de setembre. L'exposició està oberta fins el 13/09/2015 a Arts Santa Mònica, Rambla 7, 08002 Barcelona.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

5 de setembre
MICROINTERVENCIONS | VIDEOVAN 

Ro Caminal

Projecció a la Plaça Salvador Seguí, Raval.

Hora: a partir de les 21:30h

Los Sures, d'Abu Ali, 2008. En relació a l'Associació de comerciants Raval Verd.

Le rêve est fini/ El somni ha acabat, María Ruido. 2014. En relació a l'Espacio del Inmigrante.

7 i 8 de setembre
CONVERSES A L'ENTORN DE L'ARXIU

Des de la capsa de cartró dins d'un armari a les xarxes socials. Del relat i la memòria domèstica al periodisme de base i l'activisme...

Taules obertes per a parlar de com circula, es difon, i es recull informació al barri del Raval.

A l'Espai Residència Creativa de l'Arts Santa Mònica

Hora: a partir de les 19h.

7 de setembre, en col·laboració amb La Ravala i Territoris Oblidats

8 de setembre, amb Fotomovimiento

9 de setembre
18:00h. Visita guiada a l'exposició TRANSLOCACIONS | Observatori de projectes amb participació de diversos artistes.
Al segon pis de l'Arts Santa Mònica

19:30h. Presentació de la publicació BARRI(O), oberta a entitats i organitzacions del Raval. Amb la participació d'Itziar González, Consuelo Bautista i diverses persones vinculades al taller de Cartografia realitzat en el marc de TRANSLOCACIONS.

20h. Presentació de la revista ROULOTTE núm 11., elaborada en relació a les jornades internacionals TRANSLOCACIONS celebrades el 30 i 31 d'octubre de 2014.

21h. UN DÍA SIN CARTELES, Luz Broto

Projecció al claustre de l'Arts Santa Mònica de la pel·lícula "Un día sin carteles" (Luz Broto, 2013) i debat posterior amb Xavier Bassas i Mireia Sallarès.

TRANSLOCACIONS és una inicitiva impulsada per IDENSITAT i Arts Santa Mònica que, des de la pràctica artística i la reflexió teòrica, fa referència a les formes de mobilitat, de trànsit de persones i la seva incidència en el territori local. El projecte desplega un conjunt d'activitats de recerca, producció i exhibició que serveixin en la pràctica per a fomentar la reflexió i l'acció.

Més informació sobre el projecte http://idensitat.net

__

TRANSLOCATIONS | PROJECT OBSERVATORY
Activity program

September, 2015

Events in the framework of the exhibition Translocations | Project Observatory. The exhibition end at September 13th. Arts Santa Mònica, Rambla 7, 08002 Barcelona.

ACTIVITY  PROGRAM

September 5th
MICROINTERVENTIONS | VIDEOVAN 

Ro Caminal
Projections
at Plaça Salvador Seguí, Raval.
From 9,30 pm onwards.:
Los Sures,  by Abu Ali, 2008. In association with l'Associació de Comerciants
Raval Verd. Le rêve est fini/ The dream is over, by María Ruído, 2014. In association with l'Espacio del Inmigrante.

September 7th and 8th
DISCUSSIONS ON THE ARCHIVE
From a cardboard box inside a chest of drawers to the social networks. From the story and domestic memories to the grassroots journalism and activism…
Round tables to discuss on how the information is disseminated, how it circulates and the ways it is collected in the Raval context.
Venue: Creative Residency Space at Arts Santa Mònica.
From 7pm onwards
September 7th in collaboration with La Ravala and Territoris Oblidats
September 8th in collaboration with Fotomovimiento

September 9th
6 pm. Guided tour to the exhibition TRANSLOCATIONS | Project
observatory with the participation of artists and curator.
Venue: Arts Santa Mònica second floor.

7'30 pm. Presentation of BARRI(O) publication, open to the neighborhood organizations. With the participation of Itziar González, Consuelo Bautista and some people linked to the Cartography workshop developed in the framework of Translocations.

8 pm. Presentation of ROULOTTE magazine, 11th edition published with material from the TRANSLOCATIONS International Seminar, organised on October 30th and 31st, 2014.

9 pm. UN DÍA SIN CARTELES, Luz Broto

Screening of "Un día sin carteles" (Luz Broto, 2013) and discussion with Xavier Bassas and Mireia Sallarès.

TRANSLOCATIONS is an Idensitat and Arts Santa Mònica proposal which,
through artistic practices and theoretical reflections, refers to means of mobility, transient populations and their involvement within localities. The project consists of the development of a set of activities focused upon research, production and exhibition which will serve in practice to encourage reflection and action.

More information about the project http://idensitat.net

#agenda #tallers #catalunya #cinema #conferències #exposicions

Comentaris

Entrades populars