Tàpies, Brossa i Guinovart al ‘Museo de Arte Carrillo Gil’ de Mèxic

El 30 d'octubre el Museo de Arte Carrillo Gil de la ciutat de Mèxic inaugura l'exposició La materia emancipada. Informalistas en México, que analitza la influència de les tendències pictòriques europees de la segona meitat del segle XX a la pintura mexicana. Entre la trentena d'artistes de l'exposició hi ha una destacada presència de noms catalans, com Joan Brossa, Joan Pons, Antoni Clavé o Antoni Tàpies.

La mostra presenta, a través de diferents obres, una successió d'esdeveniments i expressions que posen de manifest els lligams entre grans creadors i teòrics lligats a l'informalisme –les diferents tendències pictòriques abstractes que es van desenvolupar a l'Europa posterior a la Segona Guerra Mundial- i els artistes i intel·lectuals mexicans.

Un dels tres nuclis de l'exposició es configura a partir de les corrents espanyoles de l'informalisme, ja que van ser els artistes que van tenir una presència més sòlida a Mèxic. Entre ells, hi ha nou noms catalans: Josep Guinovart, Joan Brossa, Daniel Argimon, Antoni Clavé, Marta Palau, Joan Ponç, Albert Ràfols-Casamada, Anoni Tàpies, Joan Pere Viladecans.

Els altres dos nuclis de la mostra La materia emancipada. Informalistas en México exposen exemples d'altres informalismes europeus i americans en l'escena, amb noms com Robert Morherwell, Jean Dubuffet o Joan Mitchell, i també els reflexos que aquests corrents pictòrics van tenir a l'art mexicà del segle XX.#exposicions #museus #pintura #escultura #artistes #catalunya #mèxic

Entrades populars