Barcelona Gallery Weekend 2016 / Galeria Balaguer / Victor Jaenada
Hacer cosas – Doing things

Exposició-obra multidisciplinària aparentment heterogènia i en diferents nivells d'emissió, amb el concepte de "Temps" com denominador comú de totes les peces. El "Temps" entès àmpliament i sense complexos, des del més superficial (rollo fer scrolling) fins al més transcendental (rollo les mogudes de Stephen Hawking). Aleshores, a través de pintures, murals, instal·lacions, vídeos, àudios i performance, sempre acabem per arribar a l'anomenat concepte. Temes com l'etern, el provisional, l'immediat, el repetitiu i l'acumulatiu, protagonitzen aquest singular "recorregut", enfocat, com acostuma a fer Jaenada, des d'un prisma irònic, popular i sorprenent. Totes les obres estan exclusivament creades per a aquesta exposició i/o s'han realitzat in-situ a la mateixa galeria. Fer coses – Do things es revel·la doncs, més enllà d'una exposició a l'ús, com una estratègia vital i creativa que ens ofereix algunes claus per a mantenir-nos a flote en aquests temps que ens ha tocat viure.


A multi-disciplinary exhibition-work, heterogeneous in appearance with different levels of emission, where the concept of "Time" is the common denominator of the pieces. "Time" understood in the broadest sense, free of complexes, from the most superficial (hanging out doing scrolling) to the most transcendental (the stuff of Stephen Hawking). So through paintings, murals, installations, videos, audio or performance, we always end up with this concept. Subjects such as the eternal, the provisional, the immediate, the repetitive and the accumulative, populate this singular "pathway", focussed, as Jaenada tends to, through an ironic, popular, and surprising prism. All the works are created exclusively for this exhibition, made in-situ in the actual gallery.Hacer cosas – Do things reveals itself to go beyond an average exhibition, to become a vital and creative strategy to keep us afloat in these times that it has fallen upon us to live.

Barcelona Gallery Weekend 2016 / Galeria Balaguer / Victor Jaenada

Galeria Balaguer
Roger de Flor 5. 
08018 Barcelona

Comentaris