Kalidoscopi 2016 | Experimentem amb l'ARTEXPERIMENTEM AMB L'ART ACULL LA VUITENA EDICIÓ DEL KALIDOSCOPI

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA A DEBAT. EMMIRALLAMENTS I CAMUFLATGES EN L'ACTUAL PARADIGMA EDUCATIU

Aquest any compten amb la participació de Montse Romaní com a moderadora i Assamblea Groga de Gràcia, Cristian Añó, Marta Comas, Gemma Carbó i Mar Ortega com a ponents.

El Kalidoscopi convida a persones, col·lectius i institucions a compartir experiències per ressituar i debatre certes situacions i problemàtiques del sector educatiu. L'objectiu és que el debat ajudi a reestructurar pràctiques actuals en contextos canviants i, alhora, projectar propostes en clau de futur que permetin definir nous horitzons.

Enguany, l'inici de curs està sent altament mogut. El debat entorn de les experiències d'innovació pedagògica a l'escola és protagonista en un nou marc educatiu que es professa transformador, però que conviu en un context on predomina la precarietat de mitjans i la desconfiança entre els actors educatius. Aquests estan ubicats en un escenari confús, que desorienta i contribueix a una despolitització de l'educació.

En aquest panorama, es tendeix a articular la innovació educativa a través de la pràctica artística. Els darrers anys, s'han avalat i finançat molts projectes d'orientació artística, on termes com creació i creativitat s'entrellacen amb d'altres vinculats a la innovació i l'emprenedoria. En aquest sentit, les pràctiques artístiques contemporànies s'utilitzen sovint per acompanyar aquest canvi i beneficiar-se de les ambigüitats que es poden crear quan s'emprenen com a espais des d'on es pot proporcionar llibertat, èxit i autonomia, i emmascarar el sentit real i dirigit que se li dóna a aquests termes.

Justament en un moment on la majoria d'agents educatius poden estar il·lusionats per l'embranzida que prenen els aspectes relacionats amb la renovació i la consolidació de noves pedagogies, Experimentem amb l'ART proposa debatre la intencionalitat que pot tenir la innovació com a model de canvi i ruptura, des de la preocupació de no atendre totes les necessitats, potenciar-ne només algunes, delegar la responsabilitat política de les administracions públiques a entitats privades, així com oblidar altres experiències precedents i/o coetànies.

El 23 de novembre podreu compartir tots aquests aspectes, i d'altres que puguin sumar-se, amb la voluntat de reflexionar críticament, detectant i situant quines són les inèrcies, intencions i voluntats de la pràctica educativa innovadora. El Kalidoscopi també es proposa com a lloc des d'on enfocar plegats les prioritats, concretar els posicionaments i les accions properes a desenvolupar conjuntament.

 
Més informació a: www.experimentem.org / http://activitatsdart.org


TÍTOL DE L'ACTIVITAT/ Kalidoscopi
DATA/ 23 de novembre (de 18h a 21h)
LLOC/ Experimentem amb l'ART (C/ Torrijos, 68)
PREU/ Gratuït. Capacitat limitada amb inscripció prèvia
MODERACIÓ A CÀRREC DE/ Montse Romaní
PARTICIPEN/ Assamblea Groga de Gràcia, Cristian Añó (membre de Sinapsis), Marta Comas, Gemma Carbó i Mar Ortega.
ORGANITZA/ Experimentem amb l'ART
AMB LA COL·LABORACIÓ DE/ Ajuntament de Barcelona / ICUB i Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ SOBRE ELS PONENTS

- Montse Romaní: La seva tasca professional s'estén a un conjunt d'activitats interconnectades que es desplacen de la investigació artística al comissariat i la docència. És membre de Subtrames, plataforma d'investigació i producció sobre les pràctiques audiovisuals de naturalesa col·laborativa.

- Assamblea Groga de Gràcia: És un espai de reflexió i lluita contra les polítiques regressives i de retallades que s'estan produint en el nostre territori. En aquest espai, famílies, AMPAs, estudiants, docents, monitors i monitores de temps de lleure, veïns, veïnes, debatem, reflexionem, ens mobilitzem i fem xarxa a escala de barri per la defensa de l'escola pública de qualitat.

- Cristian Añó (Sinapsis): Un projecte creat a l'entorn de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives amb l'objectiu de posar l'accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.

- Marta Comas: Doctora en ciències de l'educació en l'àmbit de les relacions entre polítiques culturals i educatives. Té estudis avançats en dret de la cultura. Es directora de la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona, professora a la facultat de pedagogia de la UdG i a diferents programes presencials i online internacionals.

- Gemma Carbó: És educadora social i antropòloga. Treballa com a directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Mar Ortega: Docent de l'escola Miquel Bleach de Barcelona. L'escola ha participat al Projecte Tàndem de la Fundació Catalunya Pedrera amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), inserint l'art i el patrimoni artístic com a eix transversal dins el currículum de l'educació infantil i primària.


BLOCS GENERALS DEL DEBAT

Enfocaments i prioritats de la innovació educativa
- Quin significat i connotació es dóna a la paraula innovació? Què es vol innovar?
- Quin model cultural defensa el nou marc educatiu? Quins són els compromisos amb la societat i les diverses comunitats?
- Quines haurien de ser les prioritats i els interessos en un sistema educatiu en canvi?
- Quines problemàtiques no visualitza el nou marc educatiu?
- Quines desigualtats poden generar-se i/o fer-se evidents?

Intencionalitats i pràctiques artístiques en joc
- De quina manera s'utilitza l'educació artística en el nou paradigma educatiu? Què es fomenta i com es vincula?
- Quin sentit es dóna a conceptes com creativitat, llibertat, autonomia i aprenentatge?
- Quins discursos i eines de les pràctiques artístiques s'emfatitzen? Amb quines intencionalitats i posicionaments?
- Com conviu la innovació amb l'educació artística, en un context educatiu on les hores curriculars vinculades a ensenyaments artístics són cada vegada més escasses? 


#tallers #conferències #patrimoni #escoles #barcelona #catalunya #agenda

Comentaris

Entrades populars