La Policia espanyola ja prepara l'espoli de les obres de Sixena a Lleida


El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca ha iniciat els tràmits per a la confiscació per part de la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial de les 44 peces del Monestir de Sixena que es troben al Museu de Lleida.

En una diligència d'ordenació, aquest jutjat precisa que transcorregut el termini concedit per sentència a Catalunya per a la devolució d'aquests béns i ja que aquestes peces no han estat lliurades, correspon al secretari judicial "posar l'executant en possessió de les coses degudes".

Afegeix que aquests 44 béns de Sixena es troben dipositats al Museu de Lleida, "sent aquest un lloc tancat", per la qual cosa "s'acorda donar trasllat a la magistrada conforme allò disposat a l'article 701.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil".

#museus #patrimoni #catalunya #història 

Comentaris

Entrades populars