Activitats de Gener 2017 de Es Baluard de PalmaVisita a Col·lecció permanent + Un lugar para vivir… + Locus amoenus

Gener de 2017
 
Activam la col·lecció del museu amb noves accions d'aproximació a aquesta. Així doncs, demà dimecres, 11 de gener, a les 19:00h, Nekane Aramburu, directora d'Es Baluard, realitzarà una visita guiada a "Col·lecció permanent". Aquesta activitat, gratuïta, permetrà conèixer de la mà de la pròpia comissària de l'exposició aquesta nova ordenació dels fons del museu. "Col·lecció permanent" desenvolupa, a través de diversos estadis, un recorregut crític per les pràctiques artístiques locals, nacionals i internacionals i mostra, per primera vegada, una notable selecció de les obres que recentment s'han incorporat als fons del museu. Per assistir a aquesta activitat, cal escriure a marketing01@esbaluard.org

Es Baluard duu a terme del 12 de gener al 2 de febrer el projecte "Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de oficios deseados", amb l'artista argentina Ana Gallardo. Aquest, que compta amb el suport de SARquavitae, s'integra a "GranGent/GentGran", el programa que el museu du realitzant des de 2011 amb, per i sobre la gent gran. El projecte consistirà a donar lloc a un espai d'ensenyaments de tallers d'oficis desitjats, impartits per persones de la tercera edat a un públic general. Ana Gallardo impartirà el 24 de gener a les 19:00h una xerrada presentant la seva obra en general i el treball que desenvolupa actualment.

A partir de dia 18 de gener es pot veure a l'Observatori una proposta experimental  amb el títol de "Locus amoenus - Paisatges de cruising", un projecte vertebrat en quatre conceptes -freqüència, límit, desubicació i cosificació- que pretén desestructurar compartiments estancs que determinin qui ocupa el paisatge. La presentació d'aquest projecte, coordinat per Juanjo Oliva, serà el 18 de gener a les 18:30h a través d'un col·loqui en el qual s'abordaran qüestions explícites al voltant d'aquesta pràctica sexual, per la qual cosa es recomana a públic adult.


Visit to Permanent Collection + Un lugar para vivir… + Locus amoenus

January 2017
 
We activate the museum collection with new actions to get the audience closer to it. Thus, Nekane Aramburu, director of Es Baluard, is carrying out a guided tour to "Permanent collection" tomorrow Wednesday, 11th January, at 7.00 pm. This activity, free, will allow to get know this new arrangement of the museum's funds with the curator of the exhibition. "Permanent Collection" develops – through several stages - a critical survey of local, national and international artistic practices. It shows as well and for the first time, a notable selection of the new works recently incorporated into the museum's reserves. To attend this activity, an E-mail must be sent to marketing01@esbaluard.org

Es Baluard holds from 12th January to 2nd February 2017 the project "A place to live in when we'll be old. School of wished Crafts", with the with the Argentine artist Ana Gallardo. This proposal has the support of SARquavitae and is part of "GranGent/GentGran", the programme the museum carries out since 2011 with, for and on the elderly. On this occasion, a workshops space will be developed to teach wished crafts, which lessons will be given by senior citizens to a general public. A presentation of Ana Gallardo's work and the projects currently developed by her will be carried out by this artist on 24th January at 7.00 pm. 

An experimental proposal entitled "Locus amoenus - Paisajes de cruising" (cruising landscapes) can be seen from 18th January on in the Observatori. This project structured in four concepts -frequency, boundary, displacement and objectification- seeks to deconstruct airtight compartments that determine who occupies the landscape. This project, coordinated by Juanjo Oliva, is being presented on 18th January at 6.30 pm through a talk that will deal with explicit matters regarding this sexual practice. Thus, this activity is recommended for adult audiences.

FUNDACIO ES BALUARD
MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Plaza Porta de Santa Catalina, 10 
BALUARD DE SANT PERE, Palma, Mallorca.
www.esbaluard.org#museus #balears #palma #exposicions #activitats #agenda #tallers #cinema

Entrades populars