Concurs cartells DIA DE LA DONA 2017

Resultat d'imatges de concurs cartells dia dona escola art disseny sant cugat

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes no és un tema resolt i segur que tu hi tens alguna cosa a dir. Fes arribar la teva proposta!

Concurs adreçat a estudiants d’arts plàstiques i disseny i estudiants de batxillerat artístic del Vallès occidental.

Per potenciar la participació dels estudiants de batxillerat ens oferim a venir al vostre centre a presentar-vos el concurs i fer una sessió introductòria al tema de treball. Activitat realitzada amb la col·laboració dels estudiants de segon curs.

Consulta les bases i descarrega’t la franja de logos.

DISSENYAR EL GÈNERE.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

L’alumnat serà capaç de valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells, de reconèixer els drets de les dones i aprendre a conviure.

L’alumnat serà capaç de comprendre les tècniques i els procediments que permeten la comunicació gràfca sufcient per comprendre i comunicar-se.

Conèixer i utlitzar tècniques, procediments artstcs i recursos TIC en les propostes i creacions personals i col·lectives.

Observar, comprendre i refexionar sobre el sentt i la diversitat de les imatges de la cultura visual i mediàtca, mostrant el necessari sentt crítc i delimitant el seu origen, els canals, els àmbits dels que provenen i la seva funció.

Més informació: descarrega’t el PDF informatiu i descarrega’t el cartell.


Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat
Av. de Gràcia, 50. 
08172 Sant Cugat del Vallès.
PATRONAT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ

#concursos  #catalunya #infantil #familiar #tallers

Entrades populars