Es Baluard presentarà els seus programes de formació per a artistes
Es Baluard presentarà els seus programes de formació per a artistes dia 20 de febrer a Tabacalera Madrid, coincidint amb la fira ARCO 2017.

COACHES I ALUMNES EN UNA REUNIÓ DE LES CLÍNIQUES D'ES BALUARD
 
PROGRAMES DE FORMACIÓ PER A ARTISTES D'ES BALUARD
20 de febrer de 2017: presentació a Tabacalera Madrid
 
Des del 2013, Es Baluard ve desenvolupant un programa de formació no reglada per a artistes sota el nom de "Les Clíniques d'Es Baluard". El fet d'haver ideat la seva posada en marxa obeeix a l'interès del museu per constituir-se en una plataforma viva d'estudi i debat sobre els models de formació a diversos nivells, implementant dispositius a mig camí entre l'ensenyament acadèmic i l'activitat professional real. El lloc de la socialització i confrontació de les pràctiques artístiques -la institució museu- com a suport adequat on és encara possible experimentar en el procés entre el coneixement, el reconeixement, i l'experiència es converteix en suport adequat. Aquest model s'orienta a creadors en actiu o aquells que es troben en vies de professionalització, sense importar-ne l'edat, que considerin necessari entrar en un programa de capacitació i coaching. Les Clíniques, concebudes com un mètode molt orgànic, parteixen d'un pla inicial que és estructurat prèviament a cada convocatòria i desenvolupat de forma contínua al llarg d'un màxim de vuit mesos de durada. La legitimació de l'ensenyament artístic, els problemes curriculars, la constitució d'un cos d'obra coherent, la investigació i producció enfront de la institucionalització de l'art en un sector cada vegada més competitiu són algunes de les qüestions bàsiques que guien continguts i metodologies. Amb tot, l'objectiu principal és fomentar la professionalització del sector possibilitant les eines d'anàlisi, coneixement, recursos i seguiment de la pràctica creativa i de pensament des del museu.
 
"Laboratori B" és el nom del projecte que llança Es Baluard com a continuació de les seves accions formatives per a creadors. Aquesta nova proposta està ideada i conduïda pel comissari Fernando Gómez de la Cuesta i té com a punt de partida el programa de formació "Les Clíniques d'Es Baluard", obrint-lo a d'altres participants de l'àmbit de la creació i el pensament contemporanis. "Laboratori B" ha consistit en una sèrie de sessions d'anàlisi d'obra i aprofundiment teòric sobre els camins de recerca de cada creador, donant lloc a una publicació experimental. En el programa iniciat el setembre de 2016, han participat interessats a reflexionar i treballar sobre la producció artística contemporània, així com sobre la seva contextualització i desenvolupament conceptual. Com a resultat, es llança una publicació experimental titulada B.
 
Artistes participants: Neus Marroig, Jordi Pallarès, Damià Matas, Marta Pujades, Evarist Torres, Maria Antònia Mir, Laia Ventayol, Carlos Lozano, Pep Canyelles, Aina Perelló, Daniel Gasol, Luz Massot, Ubay Murillo, Juan Pablo Ordúñez MawatreS, Olga Martí, Miriam M. Guirao, Jorge Gil, Beatriz Castela, Jorge Isla, Damià Vives.
 

Programa de la presentació a Tabacalera
 
Primera part:
 
17:00h. Visionat de tres propostes videogràfiques de Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades, artistes vinculades a la primera edició de "Les Clíniques d'Es Baluard" (2013/2014), i els projectes en procés de les quals tingueren la possibilitat de ser testats a Es Baluard en acabar el curs.
 
18:00h. Introducció general de Nekane Aramburu (directora d'Es Baluard) i Guillermo González (cap d'Àrea d'Exposicions. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Sotsdirecció General de Promoció de les Belles Arts).
 
Comentaris dels treballs presentats: Javier Duero (cap d'Estudis de Les Clíniques d'Es Baluard).
 
Segona part:
 
18:30h. Presentació de la publicació de "Laboratori B", a càrrec d'Irene Amengual (Es Baluard), Fernando Gómez de la Cuesta (comissari) i alguns dels artistes participants a "Laboratori B". Connexió amb Pep Ramon Cerdà (Institut d'Estudis Baleàrics)
 
Tercera Part:
 
19:15h. Avanç de la tercera edició de "Les Clíniques d'Es Baluard" 2017-2018 a càrrec de Nekane Aramburu i Javier Duero.
 

L'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) és un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Balears. L'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC), a través de la seva àrea de Cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques la literatura i les arts visuals de les Illes a través de subvencions, el circuit TALENTIB, accions a l'exterior sota la marca BCULTURE, i millorar la formació en gestió cultural. L'àrea de Publicacions (Estudis Baleàrics) és responsable de l'organització de les Jornades d'Estudis Locals, impulsades per l'IEB des de 1982, i l'edició de la revista Estudis Baleàrics.
 
La Sotsdirecció General de Promoció de les Belles Arts, del Ministeri d'Educació Cultura i Esport, depèn de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques, i té entre les seves atribucions el foment de la creació, la difusió i la investigació de les arts visuals, i la contribució al desenvolupament d'un context més dinàmic i innovador per a aquestes formes d'expressió.
 
Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani situat a Palma de Mallorca i inaugurat l'any 2004. Aquest equipament desenvolupat com a complex cultural de les Illes Balears compta amb un fons de més de 500 obres d'art vinculades a artistes de l'àmbit de les Illes i/o de referència internacional. Es Baluard és catalitzador i emissor d'història, tendències contemporànies i formació a través de programes d'exposicions, activitats i cicles educatius, a més d'un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals.
 
ES BALUARD MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Plaça Porta de Santa Catalina, 10. 07012 - Palma, Mallorca
www.esbaluard.org

#museus #balears #tallers #artistes #educació #agenda #fires

Comentaris

Entrades populars