Fins el 6 d’abril | Premi Pere Ferrer de Narrativa Històrica breu


Fins el 6 d'abril de 2018 els centres escolars podran presentar les obres dels seus alumnes

La seu territorial de Sant Cugat d'Òmnium Cultural i l'Ajuntament de la nostra ciutat, a fi d'estimular entre l'alumnat la creació literària i alhora aprofundir en el coneixement de la història de Catalunya, convoquen, per dotzena vegada, el premi Pere Ferrer. Pere Ferrer fou l'autor del Costumari de Sant Cugat, escrit entre el 1221-1223, on ens fa una minuciosa descripció de la vida quotidiana de la comunitat de monjos que en aquells moments hi havia al monestir. Ens explica detalladament les funcions, oficis i tasques de cada membre de la congregació segons els seus càrrecs. Gràcies a aquest document podem conèixer molts dels usos, costums i vocabulari del s. XIII a la nostra vila.


BASES DEL XIII PREMI PERE FERRER DE NARRATIVA HISTÒRICA BREU

1. El Premi és adreçat a tres nivells: 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Batxillerat - Cicles Formatius de Grau Mitjà.

2. Les obres han de ser escrites en català.

3. El tema de les narracions ha de tenir com a base qualsevol moment de la Història de Catalunya.

4. L'extensió màxima serà de 3 fulls per a 1r cicle d'ESO i de 5 fulls la resta de participants. El mínim que han d'ocupar serà de 2 fulls per a tots els nivells.

5. Les obres s'han de presentar per triplicat, escrites en DIN A4, amb un cos de lletra 12, interlineat 1,5 i lletra Arial. Totes les narracions i les seves còpies hauran de portar títol i no hi haurà de constar en cap lloc el nom de l'alumne. Les obres que no compleixin aquests requisits, quedaran desqualificades.

6. L'alumne/a ha de fer constar en un full a part dins un sobre tancat: el títol de l'obra, el nom del centre escolar al qual pertany i el curs; el seu nom, cognoms, adreça, telèfon i el correu electrònic.

7. L'autor/a haurà de lliurar el treball al seu professor/a de referència en un sobre tancat adreçat a:

XII Premi Pere Ferrer de narrativa històrica breu
Servei d'Educació - Ajuntament de Sant Cugat
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès

O bé, directament a:

Òmnium Sant Cugat
C. dels Marges, 31 baixos
08172 Sant Cugat del Vallès

8. Es premiarà el millor treball de 1r i 2n cicle d'ESO amb un iPod i un lot de llibres. El premi per a Batxillerat i Cicles Formatius consistirà en un ordinador portàtil. Si la qualitat dels treballs ho justifiquen, es podrà considerar algun accèssit per a les obres finalistes que ho mereixin.

9. El jurat el componen escriptors i escriptores de la ciutat, professorat de secundària de centres educatius de Sant Cugat, el director del Museu de Sant Cugat i membres d'Òmnium Sant Cugat.

10. El termini de presentació d'originals restarà obert fins al divendres 6 d'abril de 2018.

11. El lliurament dels premis se celebrarà a principis de juny (data a concretar), al Museu de Sant Cugat.

12. Els treballs guanyadors s'editaran amb la col·laboració de l'Escola d'Art de Sant Cugat que en farà la maquetació i les il·lustracions.

13. La presentació d'un treball suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

14. Els organitzadors del certamen es reserven el dret de modificar alguna de les bases precedents si ho exigeixen circumstàncies alienes, com també resoldre situacions imprevistes.

+ informació: 


#agenda #concursos #catalunya #catala #literatura

Comentaris

Entrades populars