Assumpte: una forta intuïció | Aldo Urbano i Daniel Moreno | MNAC


Exposició:

Assumpte: una forta intuïció | Aldo Urbano i Daniel Moreno
Museu Nacional d'Art de Catalunya (Sala Oval i Biblioteca).
3 de març del 2018, a les 18.30h.


Organitzen: 

Sala d'Art Jove | Direcció General de Joventut i MNAC


#exposicions #artistes #inauguracions #museus #barcelona #catalunya 

Entrades populars