Hipervincle. Laboratori de mediacions | Fundació Antoni Tàpies

Març - maig 2018
Hipervincle. Laboratori de mediacions
Curs de formació i programa de pràctiques extracurriculars

Fundació Antoni Tàpies

Ja fa un temps que la problemàtica de la mediació als museus ha generat debats que van més enllà de les funcions que hauria d'acomplir. La precarietat laboral del sector, i del rol i les funcions dels anomenats informadors de sala accentua una crisi que posa en qüestió els límits d'aquest servei. L'acollida dels públics en els museus i centres d'art, tenint en compte les necessitats de tots els agents implicats, institució, treballadors culturals i públics, exigeix una reflexió urgent, tant pel que fa als referents de les pràctiques institucionals com en el camp de l'acció.

Conscients que es tracta d'un problema estructural, volem anar més enllà de la diagnosi de la situació per posar sobre la taula alternatives que dignifiquin el paper d'una figura tradicionalment invisibilitzada. El marc que acollirà el programa de pràctiques i el curs de formació és el projecte d'Allora & Calzadilla que, en el context de la Fundació Antoni Tàpies, desplega un espai d'experimentació. La performance, la teatralitat i el so exigeixen altres formes d'atenció als visitants habituals del museu. Així mateix, la dificultat per destriar l'objecte de l'obra i el cos de l'espectador que s'hi acosta genera una indistinció problemàtica i pròpia dels museus del neoliberalisme on el públic ha esdevingut matèria primera.

El curs de formació vol ser un espai per reflexionar al voltant d'aspectes com l'art i l'educació, l'acollida dels públics o la monitorització dels visitants en l'espai expositiu. El programa inclou les sessions de treball que, des de l'inici del projecte, serveixen per posar en comú dubtes i experiències al voltant de la mediació, i per organitzar aspectes pràctics del funcionament diari de les tasques a sales; tallers pensats per oferir estratègies educatives, exercicis performatius al voltant de les actituds i moviments corporals del públic i el personal de sales, i per posar en relació els referents teòrics amb la pràctica de la mediació; i un seminari de dos dies que recollirà les experiències i investigacions al voltant de la participació, el servei públic que se'n pot derivar de l'art i l'educació i la mirada de l'artista-mediador.CURS DE FORMACIÓ

Sessions de treball

Trobades per posar en comú les experiències dels estudiants que fan les pràctiques extracurriculars de mediació a l'exposició Allora & Calzadilla, per tal de repensar el rol i les funcions del personal de sala dels museus.

Durada: 2 h. | Calendari: dijous 25 i dimecres 31 de gener, dilluns 5 i 19 de febrer, 5 de març, 14 i 22 de maig del 2018, a les 17.00 h.SESSIONS ESPECIALS

Escola de fotografia popular

Dues sessions de treball a càrrec de Marc Roig i Rogier Delfos (Werker Collective) per reflexionar al voltant de l'autorepresentació i les particularitats del treball en el sector cultural.

Durada: 2 h. | Calendari: dilluns 26 de febrer i 16 d'abril del 2018, a les 17.00 h.

Taula rodona

Taula rodona entre Cèlia Prats, artista i mediadora del Caixafòrum Barcelona, Débora Pérez Avilés (MagmaCultura), mediadora de la Casa Vicenç, i Aida Sánchez de Serdio, educadora i investigadora en pràctiques artístiques col·laboratives i investigació qualitativa, al voltant de la mediació a les sales dels museus i espais patrimonials.

Taula moderada per Myriam González Sanz, educadora, formadora i investigadora en educació i Maria Sellarès Pérez, membre de l'equip d'Educació/Programes públics de la Fundació.

Durada: 2 h. | Calendari: dilluns 19 de març del 2018, a les 17.00 h.TALLERS

La mediació com a pràctica per generar experiències d'aprenentatge significatiu.

En aquest taller, es partirà de la teoria per arribar a la pràctica a través de tres fases permeables que ens permetran apropar-nos al terme mediació en tota la seva complexitat, aprendre estratègies que generen aprenentatge significatiu i posar-les a la pràctica davant de les obres de l'exposició.

A càrrec de Myriam González Sanz, educadora, formadora i investigadora en educació patrimonial.

Durada: 3 h. | Calendari: dilluns 12 de març del 2018, a les 16.00 h.


Després de la hipermediació

La sociologia de l'art i la crítica institucional erren quan a l'hora d'enfocar les institucions i els agents que conformen el sector artístic ho acompanyen d'un descrèdit envers la potencialitat de l'art. Amb aquest taller es realitzarà una aproximació a la pràctica artística que, no per realista, el condemni a l'ostracisme. Des d'una perspectiva materialista i performativa, l'art i la mediació apareixen com un binomi que és indissoluble a l'hora de promoure's una pràctica diferenciadora sobre el statu quo.

A càrrec d'Oriol Fontdevila, comissari i investigador especialitzat en pràctiques artístiques.

Durada: 3 h. | Calendari: dilluns 9 d'abril del 2018, a les 16.00 h.
 

Viaggio in sala (Dramatis personae)

Indagació de caràcter poètic, teatral i performatiu sobre quines són i com es donen les relacions entre espectador, vigilant de sala/guia/mediador, obra, artista i institució.

A càrrec de Fèlix Pons, actor, director d'escena i artista visual.

Durada: 5 h. | Calendari: dilluns 7 de maig del 2018, a les 16.00 h. Presentació pública dels resultats el divendres 11 de maig, a les 17.00 h.SEMINARI

Exercicis de mediació. 99 maneres diferents de mediar el museu Programa

Dijous 22 de març

19.00 h: Governats, monitoritzats i refugiats al museu. _
A càrrec de Carles Guerra, artista, crític d'art i director de la Fundació Antoni Tàpies.

Descriure el museu avui té poc a veure amb un espai educatiu i enaltidor. Es tracta més aviat d'un lloc on es produeixen innovacions sense gaire valor econòmic però que no trigaran a entrar en una cadena de valoració que aviat se n'oblida d'aquest origen. Al museu es produeixen els experiments més perversos del capitalisme dels nostres dies. L'excepció que representa respecte a altres formes de productivitat i profit és digna de ser considerada un cas d'estudi. La fal·lera per la mediació no és res més que el símptoma d'una tensió que posa tot l'èmfasi en la manera de tractar els cossos que traspassen la porta del museu.


20.00 h: Podríeu haver-ho fet millor.

A càrrec de Roger Bernat, artista, director teatral i dramaturg. El fantasma del teatre de les últimes dècades ha estat el de tenir un públic passiu, mut i tendencialment absent. D'aquí que la participació hagi esdevingut el mot d'ordre de la política cultural, allò que ha donat legitimitat i en últim terme realitat a l'esdeveniment (i al seu públic). Explicant els seus últims projectes, Roger Bernat provarà de demostrar que només quan el públic accepta la seva irrealitat, només quan se'n adona de la seva incapacitat per encarnar allò que representa, la participació, tot i ser un fracàs, arriba a ser efectiva.


Divendres 23 de març

18.00 h: Casa meva és casa vostra?

A càrrec de Maria Sellarès Pérez i Linda Valdés, equip d'Educació/Programes públics de la Fundació Antoni Tàpies. Presentació sobre el laboratori de mediacions i els seus antescedents a la Fundació Antoni Tàpies.

18.30 h: A vuelo de pájaro. Agítese un año después.

A càrrec de Renata Cervetto, coeditora del llibre juntament amb Miguel López. La presentació compartirà el procés i les activacions de la publicació Agítese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina, editat pel MALBA. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Argentina) i TEOR/éTica (Costa Rica) el març del 2017.

19.30 h: pausa/vermut

20.00 h: Com l'art pot ser un exercici educatiu i com l'educació pot ser un exercici artístic.

A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador. En aquesta xerrada, Jordi Ferreiro explicarà la relació i les similituds entre la figura de l'educador de museu i la figura de l'artista. A través del seu treball, Ferreiro parlarà d'una pràctica artística que pretén generar situacions a on reactivar l'art com un dispositiu d'aprenentatge i de mediació amb les institucions culturals.


Informació pràctica:

Preu: gratuït. | Aforament limitat. Inscripció prèvia: msellares@ftapies.com. | Activitat en col·laboració amb Moritz.


Els mediadors i mediadores que participen en la investigació són estudiants en pràctiques extracurriculars de la Universitat de Barcelona i de Massana. Escola d'Art i Disseny: Carme Alcové Sardà, Eva Blanch Ferré, Andrea Díez Nin, Roc Domingo Puig, Ángela García Román, Laia Giol Carreño, Miriam Güetas Climent, Maria Losada Pérez, Pau Mondelo Martell, David Oliver San Julián, Mireia Oltra Pujol, Mireia Pons Fort, Bruna Ribas Hortal, Magí Ribot Manso, Guillermo Ropero Santamaría, Marta Rosell Chust i Aire-na Tahull Caubet.

Projecte coordinat per Maria Sellarès Pérez amb la col·laboració de Rosa Eva Campo, Núria Solé Bardalet i Linda Valdés, de l'equip d'Educació/Programes públics de la Fundació Antoni Tàpies, i Myriam González Sanz, formadora i investigadora en educació patrimonial.

Crèdits imatge: De la fotografia: © Sophie Köhler, 2018.


*Hipervincle és el nom que l'equip de persones que realitzen les pràctiques de mediació han escollit per designar el projecte. En una de les primeres sessions de treball, ha definit la mediació com el vincle entre el públic i el museu: "l'hipervincle, o link, és un dels principals recursos d'internet, el qual ens permet vincular diferents continguts entre sí. Gairebé qualsevol element del web es pot convertir en un enllaç, de manera que amb un clic podem navegar d'una adreça a una altra. A la manera de l'hipervincle en el món d'internet, entenem la mediació com un enllaç entre diferents contextos: la Fundació, l'exposició i els públics. Per mitjà d'aquest vincle, treballem per a un museu més atent i un públic més atès".#museus #barcelona #catalunya #educacio #artistes


Comentaris

Entrades populars