Convocatòria | Call for papers | Epistemologies indígenes i imaginació artística


Convocatòria | Call for papers
Epistemologies indígenes i imaginació artística

Editores convidades: Anna Maria Guasch (UB) i Nasheli Jiménez del Val (AGI)
Data límit de lliurament dels resums: 15 de juliol de 2019
Data límit de lliurament dels articles: 31 d'octubre de 2019

La Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo (REG|AC) és una publicitat indexada, accessible al públic. Adreçats a les temàtiques de la visualitat, l'artística pràctica contemporània i el conflicte intercultural des d'una perspectiva global. Està associat al grup d’investigació artística, globalització, interculturalitat (AGI) del Departament d’Història de l’art, Universitat de Barcelona.

http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC

Recentment, els sabers indígenes situats han cobrat reconeixement com una veu emergent en els debats globals sobre recursos naturals, sostenibilitat, patrimoni, governança, representació i justícia social. Donada la situació mundial actual, en què la migració, la pobresa, la discriminació i altres forces socials estan sent complicades exponencialment pels desastres naturals i el canvi climàtic antropogènic-desmantellant així qualsevol ideal humanista de pau i prosperitat-, les epistemologies indígenes han esdevingut una alternativa per repensar allò que Arjun Appadurai anomena una "política emancipatòria" que pugui qüestionar les asimetries existents en la distribució de recursos, capital i poder davant un escenari, avui per avui, cada vegada més desestabilitzador a nivell global. 

Com concebre una posició de marginalitat que pugui convertir-se en espai de poder, una potencialitat que és més rellevant que mai en contemplar l'ampli ressorgiment de societats indígenes en diverses regions i fòrums a nivell mundial? Com desafiar les maneres occidentalocéntricos de veure i pertànyer al món mitjançant els reclams indígenes d'auto-representació i producció cultural? Adoptant la perspectiva d'un procés de descolonització encara pendent, en el qual "l'indígena" s'activa a través de diverses plataformes socials, polítiques i estètiques, els agents artístics i activistes indígenes contemporanis comparteixen agendes complexes, i freqüentment contradictòries, que assenyalen possibles punts de tensió i resistència en l'escenari global actual.
El nombre monogràfic "Epistemologies indígenes i imaginació artística" té per objectiu retre compte de la recent inclusió del "pensament indígena" en el món de l'art global. Buscant crear vincles entre sabers no-occidentals, epistemologies indígenes i imaginació artística, les editores plantegen un abordatge basat en el que Rosi Braidotti denomina "humanisme indígena no-occidental" o "sistemes de sabers indígenes". En el marc d'unes humanitats crítiques que s'aboquin al nostre paisatge post-humà actual, Braidotti formula una sèrie de preguntes que fan ressò del nostre objectiu per vincular teories postcolonials, humanitats ambientals i epistemologies indígenes: Com interpretar el fet que s'han consolidat molt poques xarxes institucionals al voltant de les humanitats feministes / queer / migrants / pobres / de-colonials / diaspòriques? 

Quines són les implicacions reals d'aquestes desterritorializaciones per al subjecte sapient post-humà i la seva pràctica disciplinària? Com negociar la paradoxal confluència que tensa, d'una banda, una certa fagocitació d'"altres" epistemologies per part de l'acadèmia (occidental) i, de l'altra, la voluntat-o ​​necessitat-de algunes comunitats per guanyar terreny en l'esfera social per fer visibles les seves demandes? Aquestes són algunes de les qüestions principals que busquem discutir a través d'una postura trans-disciplinària en el marc del que es podria denominar un camp rizomàtic de producció de sabers contemporanis.


Entrades populars