La Fundació Antoni Tàpies impulsa el projecte 'Barri Amic' per acostar l'art al teixit comercial


La Fundació Antoni Tàpies inicia, a partir del mes d’octubre del 2019, el projecte ‘Barri Amic’, una iniciativa pionera dirigida als establiments comercials i que cerca establir un vincle més proper entre el teixit comercial del barri i el museu d’art, tot potenciant el diàleg, la participació i la relació amb els veins i veines.

Formar part de la xarxa d’establiments ‘Barri Amic’ significa col·laborar amb la Fundació Antoni Tàpies en la difusió de l’art i la cultura entre els veïns de l’Eixample, dur a terme projectes educatius amb les escoles i instituts del barri o facilitar l’accés de la gent gran a les activitats del museu mitjançant col·laboracions amb les residències, els centres cívics i altres entitats sense ànim de lucre que treballin en millorar l’accés a la cultura dels veïns.

El projecte Barri Amic també ofereix la possibilitat de participar activament del projecte de millora de la vida al nostre barri fent de l’art una eina d’enriquiment personal i connectant amb una xarxa de persones que treballem pel barri i que ens l’estimem. 

La ‘Targeta Barri Amic’ permetrà als seus usuaris el lliure accés al museu per a dues persones de l’establiment participant i una visita guiada per a cadascuna de les exposicions temporals en grups organitzats. A més, cada comerç disposarà de 25 invitacions per convidar els seus clients a la Fundació Antoni Tàpies una vegada a l’any. A més, formar part de la iniciativa garanteix l’accés, per al titular i un acompanyant, a la Festa Anual d’Amics de la Fundació Antoni Tàpies o descomptes del 10% a la botiga del museu (excepte publicacions).

Es podrà identificar els establiments que formen part del projecte ‘Barri Amic’ per un adhesiu que els distingirà com a membres de la xarxa. A més, el logotip de cada establiment s’incorporarà al web de la Fundació Antoni Tàpies

Per participar en la iniciativa, els establiments hauran d’aportar una quota anual de 120 euros, que es realitzarà per domiciliació bancària. L’establiment serà el titular de la Targeta que l’acredita com a Barri Amic de la Fundació i gaudirà dels avantatges durant un any natural a partir de la inscripció.

.
.

Entrades populars