Beques Multiverso BBVA a la creació en videoart 2019


1. OBJECTE

Donar suport al treball creatiu de videoartistes de l'estat espanyol, així com de videoartistes d'altres nacionalitats que comptin amb la residència a l'estat espanyol en els termes previstos a les bases.

Afavorir la difusió de les obres resultants d'aquesta convocatòria.

2. PERFIL DEL SOL·LICITANT

Videoartistes de qualsevol edat que, amb independència del seu lloc de residència, tinguin nacionalitat espanyola i nacionals d'altres països amb residència a l'estat espanyol, en els termes previstos a les bases.

3. DOTACIÓ I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Es concediran 10 beques per al conjunt de la convocatòria. L'import brut màxim de cadascuna de les beques serà de 30.000 euros, que haurà de destinar íntegrament a la producció de l'obra.

L'obra de videoart s'ha de produir en un termini màxim d'un any des que el beneficiari subscrigui el compromís d'acceptació de la beca, previst per abans de el 31 de març de 2020.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Totes les sol·licituds s'han de presentar exclusivament a través del formulari disponible al lloc web de la Fundació BBVA .

Termini de presentació de les sol·licituds: de l'15 d'octubre a el 5 de desembre de 2019, a les 19.00 h.

La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard de el 15 de març de 2020.

Per a més informació i consultes: becas-multiverso@fbbva.es


.


Entrades populars