Convocatòria de projectes | ETI BARCELONA | Fins el 20 de gener

ETI BARCELONA
Convocatòria de projectes
Idensitat (ETI-BCN) + La Escocesa (Projectes d'Investigació i Experimentació Artística 2020)

Fins el 20.01.2020

ETI Barcelona és un projecte d'Idensitat en cooperació amb La Escocesa que proposa un procés col·laboratiu entre artistes i no artistes per imaginar un nou espai de relació institucional. Mitjançant l'eix temàtic "crear una nova institució", es proposa generar un espai de transició, sensible a la interacció entre pràctiques socials i creatives, on és possible repensar altres llocs per a la cultura des de les noves complexitats socials i la diversitat de públics. ETI (Experimenter uneix Transformation Institutional) és un projecte europeu entre École Nationale d'Art (ENDA) - París, Idensitat - Barcelona, ​​Fondation Bottari Lattes - Torí i Minitremu - Targu-Mures co-finançat per co-finançat per Creative Europe. ETI Barcelona forma part d'ell.

ETI Barcelona situa la pràctica creativa en el marc de la investigació i redefinició dels contextos entesos des d'una visió crítica, contradisciplinar i orientada a detectar, definir i proposar accions concretes. La participació en aquest procés ha de ser duta a terme per un artista, en col·laboració amb una altra persona vinculada a una entitat o institució no artística de barri de Poble Nou (Barcelona), que conjuntament amb Idensitat i La Escocesa, definiran la concreció de l'procés. En cas que l'artista no proposi una connexió preestablerta amb una persona o institució no artística, Idensitat i La Escocesa podran participar en la definició d'aquest marc d'acció.

CONVOCATÒRIA

Com a primera fase, s'obre una convocatòria dirigida a persones interessades a participar en una experimentació institucionalizadora, és a dir plantejant una proposta que permeti repensar i reformular els models institucionals que s'estableixen des de processos col·laboratius, entre institucions amb finalitats no coincidents.
Idensitat en col·laboració amb La Escocesa, proposen un espai d'experimentació, aprenentatge, encreuament de disciplines i investigació cultural, aplicada a contextos que es troben en transició. La convocatòria s'adreça a artistes que vulguin aportar un projecte en aquest espai de col·laboració. ETI Barcelona es planteja com un node específic que comparteix i es nodreix de l'objectiu essencial d'ETI: construir un projecte col·laboratiu de reformulació institucional que doni accés a nous públics. (Per a més informació d'el projecte: http://eti-europe.eu/)

ETI Barcelona proposa les següents fases, en les quals la convocatòria s'adapta:

- Investigació-acció en residència. Dos projectes d'investigació artística que explorin les transformacions i els nous imaginaris relacionats amb la institució. Projectes que al seu torn experimentin amb l'activació de processos involucrant a una institució i persona que estigui vinculada a aquesta institució no artística de barri del Poblenou.

- Grup de treball. El grup de recerca es configura a través dels / les artistes seleccionades en la convocatòria, IDENSITAT, i LA ESCOCESA per contribuir a donar forma a el marc que planteja ETI Barcelona. En aquest grup s'articularà una investigació indagant, compartint i repensant metodologies de les relacions entre institució artística i institució extra-artística. El grup de treball serà activat en paral·lel a la investigació-acció i es reunirà a La Escocesa puntualment en el desenvolupament de la mateixa.

ETI, com a projecte general, conclourà amb una jornada organitzada a París el 2021 on es presentaran tots els experiments realitzats a Barcelona, ​​Targu-Mures, Torí i París.

.

Entrades populars