Formació: Conservació d’art contemporani | Fundació Tàpies | 13 feb-14 maig


Mònica Marull, restauradora de la Fundació Antoni Tàpies (Carrer Aragó, 255, Barcelona), ens ofereix un cicle de xerrades al voltant de la conservació de l’art contempoani que tindran lloc a diversos espais del museu.

Calendari:
La conservació de les obres d’Antoni Tàpies a les sales d’exposició
Dijous 13 de febrer del 2020

En aquesta xerrada s’explicarà quines són les mesures que es prenen a la Fundació Antoni Tàpies per assegurar la conservació de les obres d’art exposades. Primer parlarem dels passos previs a l’exposició: embalatge, transport, manipulació i la figura del correu. A continuació, es tractarà el tema del control de les condicions ambientals: temperatura, humitat i llum. Aprofitarem per veure casos concrets de diferents tipologies d’obres (matèria, pintura sobre tela, obra sobre paper).

Què passa quan una obra no està exposada?
Dijous 12 de març del 2020

Les obres del fons del museu, quan no estan exposades, es guarden a les sales de reserves. Explicarem quines condicions requereixen aquests espais i quins tipus de magatzems existeixen.

Transport i embalatge d’obres d’art. Protegir-les per al viatge
dijous 16 d’abril del 2020

Les obres d’art de la Fundació viatgen sovint per a formar part d’exposicions temporals en altres museus i institucions d’arreu del món. L’embalatge de cada peça es fa en funció de les seves característiques particulars i del tipus de transport emprat, sigui camió, avió o vaixell. L’objectiu és que l’obra no pateixi cap canvi en les condicions que necessita per la seva correcta conservació. En aquesta xerrada es mostraran alguns dels materials d’embalatge d’obres d’art més utilitzats en l’actualitat i es comentaran les diferents opcions de transport que ofereixen les empreses especialitzades.

Introducció a la conservació d’obres sobre paper
Dijous 14 de maig del 2020

L’obra gràfica, els cartells o els dibuixos originals són un tipus d’obra que tenen en comú el suport sobre el qual han estat creats, i, per tant, comparteixen la problemàtica sobre la manera en què han de ser conservats. En general, els problemes d’aquestes obres es poden resumir en quatre grans grups: la forma en què van ser creades, les seves condicions ambientals, els sinistres naturals o accidentals i els danys provocats per l’ésser humà (vandalisme, manipulacions inadequades, restauracions defectuoses, etc.). En aquesta xerrada mirarem d’entendre quins són els agents que deterioren aquest suport i com allargar-ne la vida.


.

Entrades populars