Concurs per escollir la nova direcció del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. GironaEl divendres 25 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona va aprovar les bases del concurs per escollir la nova direcció del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, de l’Ajuntament de Girona.

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és de titularitat municipal i compta amb el suport estable del Departament de de la Generalitat de Catalunya des de la seva creació l’any 2008. El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és equipament cultural especialitzat en art contemporani que assumeix les funcions de creació, producció, difusió, mediació, documentació, educació i mediació de públics, internacionalització i innovació, amb la missió de ser el centre d'art contemporani de referència de Girona i comarques gironines.

És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal en el règim d’alta direcció pel període de quatre anys (amb possibilitat de pròrroga per un període màxim de 2 anys més), d’un/a tècnic/a superior per realitzar la direcció artística del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona mitjançant el sistema de concurs.

La jornada laboral serà de 40 hores setmanals distribuïdes d’acord amb les necessitats del servei, i les retribucions són les corresponents a la categoria A1 nivell 26 (53.103,15 euros bruts, distribuïts en 14 mensualitats). El perfil requerit és d’una persona especialista en arts visuals i cultura contemporània que acrediti experiència en l’àmbit de la direcció i gestió de projectes artístics i culturals.

El procediment de selecció tindrà tres fases. En la primera fase es farà la relació de persones admeses. En la segona fase es farà selecció de 5 finalistes tenint en compte diversos criteris publicats a la convocatòria. En la tercera fase els finalistes tindran un mes per la presentació d’una memòria-proposta per al període de 4 anys, un cop rebudes es convocarà a les persones candidates a la defensa del projecte i entrevista. Finalment es seleccionarà la millor candidatura d’acord amb una relació de criteris de valoració publicats a la convocatòria i s’elevarà la proposta de selecció a l’òrgan de contractació corresponent.

Les candidatures a la plaça seran valorades per un comitè expert format per professionals vinculats a la cultura i l’art contemporani vinculats a l’Ajuntament de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, representants de la Plataforma d’Artistes de Catalunya (PAAC) i l’Associació de Crítics d’Art de Catalunya (ACCA), així com artistes i docents especialistes en art contemporani.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació de les bases en el DOG.

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona va ser dirigit per Rosa Pera des de l’octubre del 2008 fins el març del 2013. Des del mes d’abril de 2013 dirigeix el centre Carme Sais, qui ha fet renúncia del càrrec per tal que es convoqui el concurs de selecció d’una nova direcció, i per incorporar-se, un cop s’hagi nomenat la nova direcció del centre, a l’Àrea de Cultura de l’Àrea de Drets a les Persones de l’Ajuntament de Girona com a Cap de servei d’Arts Visuals, Patrimoni Cultural i Museus, recuperant la plaça de Cap de servei obtinguda el 2012 per concurs de mèrits.

Descarrega les bases

Entrades populars