5a edició de les beques d’intercanvi entre Hangar i la Casa de Velázquez | Fins el 20 maig


Per cinquè any consecutiu publiquem aquesta convocatòria per a l’elaboració d’un programa de residències d’intercanvi entre la Casa de Velázquez (Madrid) i Hangar (Barcelona), en col·laboració amb l’Institut Français Barcelona. L’objectiu d’aquestes beques és proporcionar a artistes l’oportunitat de conèixer altres ambients artístics i culturals, produir i confrontar els seus treballs amb els d’altres i ampliar el seu currículum artístic. 

En el marc d’aquest programa, dos artistes residents a Espanya romandran a la Casa de Velázquez de Madrid, en la modalitat de residència d’investigació, i una artista resident a França farà una residència de producció a Hangar (Barcelona). Aquest programa d’intercanvi rep el suport de l’Institut Français Barcelona.

Fins el 20 de maig del 2021.

Sobre la Casa de Velázquez

La Casa de Velázquez té la missió de desenvolupar activitats creadores i investigacions relacionades amb les arts, les llengües, les literatures i les societats dels països ibèrics, iberoamericans i del Magrib. També té la vocació de contribuir a la formació d’artistes, investigadores i docents-investigadores, així com de participar en el desenvolupament d’intercanvis artístics i científics entre França i els països relacionats. La Casa de Velázquez està igualment interessada en la promoció i la difusió d’activitats culturals relatives a l’art múltiple contemporani, i per emprendre l’organització i la presentació al públic d’activitats artístiques disposa de recursos tant materials com personals.

Sobre Hangar

Hangar és un centre obert per a la investigació i la producció artística que dona suport a creadores i artistes. La seva missió és donar suport a les creadores en totes les fases del procés de producció de les arts visuals i contribuir a la millor consecució de cada un dels seus projectes. Per a això, els seus serveis es concentren a facilitar l’accés de les artistes als recursos materials i tècnics necessaris i a aportar un context d’experimentació, investigació i lliure transferència de coneixement. El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats del seu ancoratge en altres sectors.

Objectiu d’aquesta convocatòria i els seus destinataris

L’objectiu d’aquesta convocatòria és afavorir la mobilitat d’artistes residents a Espanya i d’artistes residents a França per facilitar la producció i la investigació artístiques, mitjançant una beca en modalitat de producció i dues beques en modalitat d’investigació.

La participació en aquest concurs està oberta a artistes que desenvolupin propostes en l’àmbit de l’art contemporani, la performance, l’art sonor, les arts visuals i audiovisuals, els nous mitjans, etc.


.

Entrades populars