Curs online en directe | Homeosapiens | Plural 21 | Barcelona | 4 juny


Propera sessió: 4 de juny del 2021 a les 19.30h

Gratis online | Connexió en directe: https://www.twitch.tv/plural_21/ 

HomeoSapiens són un seguit de trobades de l'Associació Plural 21 (Barcelona) orientades a combinar diversos coneixements holístics: homeopatia, astrologia, gematría, feng shui... Aquesta combinació, combinada amb incursions en la Nova Medicina Germànica i en la Biodescodificació, ens permetrà engranar un sistema que facilita la comprensió dels processos i les dinàmiques que tant s'activen des del nostre interior com des del món extern amb el qual interactuem.

Aquest enfocament, a partir d'experiències i coneixements que mai abans havien estat exposats de forma cohesionada, ens ajudarà a percebre com l'hàbitat reflecteix la nostra manera de ser; com la paraula actua com a llum dels nostres actes; com les posicions astrals del nostre naixement són presents tant en nosaltres com en l'habitatge i la ciutat en què vivim per, finalment, conèixer com podem treballar mitjançant l'homeopatia aspectes del nostre ésser que, per la raó que sigui, desitgem explorar amb més profunditat .

Amb HomeoSapiens comprendrem com els arquetips (astrologia) i les substàncies (homeopatia) es troben per igual en l'hàbitat quotidià (la casa), en la naturalesa (com a informació còsmica), en el nostre interior (ja sigui en forma de trets de caràcter o, de forma degenerativa, mitjançant patologies) i en el llenguatge que fem servir (gematría). És a dir, HomeoSapiens contempla la vida externa com un mirall que ens ajuda a comprendre el nostre món interior (i viceversa).

Utilitzem l'astrologia com a eina que ens ajuda a percebre quins arquetips resulten poderosos per a cada persona i que tant podem trobar-nos al nostre interior com al món exterior (incloent-hi comportaments col·lectius i fenòmens naturals).

L'homeopatia ens mostra a través de quines substàncies existents a la natura podem harmonitzar aquests arquetips, per facilitar processos de curació, canvi i millora personal. El Feng Shui ens ajuda a percebre com podem realçar (o minimitzar, segons cada cas) aquests arquetips en l'habitatge, al barri, a la ciutat o l'entorn on viivm. També valorarem especialment el poder que té la paraula (gematría) a l'hora d'expressar el que ens passa, ja que aquesta es projecta tant a l'interior com a l'exterior de les persones.

En definitiva, HomeoSapiens procura percebre i comprendre com una mateixa informació opera tant des de l'interior com des de l'exterior de les persones, ja sigui en forma de comportaments, ja sigui mitjançant esdeveniments, ja sigui mitjançant la ubicació d'objectes en el nostre hàbitat, ja sigui mitjançant la presa de remeis terapèutics i homeopàtics. I tot això, amb la finalitat de posar remei a la disfuncionalitat; o bé, per potenciar positivament la pròpia recerca de millora i la millor encarnació possible dels propòsits nobles de les persones.

HomeoSapiens despertarà l'interès entre persones que valoren l'astrologia i desitgen endinsar-se al món de l'homeopatia i entre persones que valoren l'homeopatia (encara que sigui com a usuàries) i volen comprendre les pautes astrològiques corresponents. També resultarà d'interès per aquelles persones sensitives a l'hàbitat (feng shui), o que senten que el lloc en què viuen influeix en els seus estats emocionals i motivacions més profundes.

En aquest procés d'auto-exploració ens anirem familiaritzant, a poc a poc, amb l'astrologia, la gematría i les diferents maneres d'entedre l'homeopatia i el Feng-shui, a més d'anar comprenent el comportament del nostre cos a través de la Nova Medicina Germànica. Tenir coneixements previs d'aquestes ciències / eines no cal, per començar a HomeoSapiens. Només ens cal disposar d'una ment oberta i curiosa per connectar amb la saviesa natural que tots posseïm.

Introducció a Homeo-Sapiens

Assistir a trobades de HomeoSapiens només pot ser introductori. L'aprofundiment posterior dependrà de cadascú, de la seva tasca personal, de la seva dedicació, de la seva valentia i de la seva capacitat d'observació. Un cop conegudes les eines se'ns obre un món de possibilitats d'exploració interior i exterior que dependrà directament de les preguntes que cada un es realitzi.

A qui van dirigides aquestes sessions?

Lamentablement no són aptes per a qualsevol persona. Cal complir diversos requisits: tenir la ment oberta i crítica, tenir curiositat, ser valent i honest envers un mateix i estar disposat a compartir el coneixement.

No cal coneixement previ de res. Es tracta de connectar amb la nostra saviesa interna mitjançant eines que s'aniran treballant a poc a poc entre tots.

L'assistent NO rebrà cap diploma , NI serà considerat expert en res. Només aportem una eina i mostrem una possibilitat d'utilització, alhora que explorem nous usos de la mateixa.

Preus

· Per a socis de Plural 21: El cost serà de 50 euros / mes (IVA INCLÒS) que s'hauran d'abonar per transferència bancària al Caixa d'Enginyers compte núm ES55 3025 0004 3514 3326 6836, indicant en la mateixa el nom de l'soci i la paraula HOMEOSAPIENS. Un cop realitzada la transferència enviar còpia de l'comprovant a info @ plural- 21.org

· Per a NO Socis de Plural 21: El cost serà de 50 euros / mensuals, més IVA, que hauran d'abonar a través de https://www.patreon.com/homeosapiens

Ponents del curs

Els conductors del programa Conversaciones en la Niebla:

- Jesús Gabriel, http://astromanager.blogspot.com/

- José Luís, ex-químic i homéopata. Canal twitch de Plural-21.

Comentaris

Entrades populars