21è Curs d'Agents articuladores entre art i educació | Espai EART | 5 març - 2 abril


Com podem treballar transversalment art i educació?

El curs explora contextos i iniciatives culturals des dels quals podem implicar, articular i repensar l'art, l'educació, la mediació i la vinculació amb la ciutadania en l'actualitat. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l'educació artística, fent un recorregut des de la institució cultural fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de situar possibles marcs d'acció i pautes crítiques des d'on crear i accionar.

El curs es desplega a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres de fer en les pràctiques d'educació i creació artístiques contemporànies. Es tracta d'uns àmbits que es vinculen i complementen. A cada sessió s'exploraran des de perspectives diferents, abordant analogies i diferències, tensions i problemàtiques, aprenentatges i reflexions.

Coordenades d'acció

Exposa diferents enfocaments de l'educació artística i de les polítiques culturals i educatives, i fa una revisió històrica analitzant diversos marcs teòrics. Situa les coordenades necessàries des d'on iniciar el camí de recerca que explora el curs, entorn a les possibles articulacions entre art i educació.

Relacions i experiències d'aprenentatge entre la institució cultural i l'esfera pública

Analitza iniciatives d'institucions culturals des de les quals es pot situar l'acció pedagògica i les pràctiques de participació ciutadana. Exposa diferents aproximacions i estratègies que es poden establir, i que, alhora, repensen els rols dels agents vinculats que hi treballen o hi conviuen per construir entorns institucionals més accessibles, igualitaris i inclusius.

Dialoga amb altres maneres d'aprendre en comunitat, on la pràctica creativa situada desplega formes de producció cultural autònomes i deslocalitzades, prenent com a espai de treball la metròpoli contemporània.

Desplaçaments i espais contigus entre art, pedagogia i territori

Situa la història recent de les pràctiques artístiques col·laboratives al voltant de l'espai públic i el territori. Alhora, analitza experiències que empren maneres de fer amb diferents contextos i comunitats.

Possibilitats i posicionaments de processos educatius i artístics en entorns formals i no formals

Explora diferents metodologies i línies de treball des de les quals es pot abordar i realitzar projectes en entorns d'educació reglada i no reglada on la pràctica i la recerca artística poden possibilitar processos d'indagació crítica. Des d'una mirada transdisciplinària, la imaginació, el pensament i la reflexió permeten relacionar-nos de manera diferent amb el món que ens envolta, els altres i nosaltres mateixos.

Mostra iniciatives per tal analitzar-les des de diferents perspectives i reflexionar sobre les seves intencionalitats, formats, relacions i rols de qui pren part en aquestes experiències.

Ponents:

Aida Sánchez de Serdio
Doctora en Belles Arts, educadora, investigadora i treballadora cultural

Transductores
Mediació experimental i cultura comunitària

Mariona Moncunill
Artista, docent i investigadora

Larre
Força propositiva de caràcter feminista i interseccional

Berta Ayuso Planas
Educadora i coordinadora de projectes artístics i educatius a EART

Sergi Selvas (Mixité)
Artista, curador i docent

3ART
Dimas Fàbregas, Marco Fragoso i Toni Vila

Massa Salvatge
Teresa Mata, Lluc Mayol, Alba Oller

Modera el curs: Dolors Juarez
Educadora artística, mediadora i treballadora cultural. Membre de l'equip de treball d'EART

OBJECTIUS

Compartir experiències que posen en relació els processos artístics, la cultura visual i les pràctiques educatives. Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a acció educativa i transformadora. Posar en valor les pràctiques que es mouen entre els àmbits de l'art i l'educació. Contextualitzar i interpretar socialment i històricament tendències i perspectives que relacionen les arts visuals amb l'educació en diferents contextos. Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l'educació artística. Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb altres formats i metodologies. Presentar pràctiques col·laboratives i cooperatives que enllacen pedagogia i territori. Conèixer models de treball cultural que activen projectes de participació o gestió comunitària. Situar el camp de recerca on es fusionen les pràctiques culturals, la cultura visual i les pràctiques educatives no formals com a llocs potenciadors de pensament i coneixement col·lectiu. Subratllar la importància de posar en comú pràctiques educatives i artístiques que procedeixen de diversos camps de treball (formal, no formal i informal). Donar suport als treballadors culturals (artistes, educadors, mediadors, gestors, etc.) que practiquen en els àmbits de l'art i pensament contemporani i educatiu, dignificant les professions i defensant les bones pràctiques.
Explorar i situar processos híbrids entre educatius, creatius i artístics, més enllà d'entendre l'educació com a art o les arts com a educació. Repensar les contribucions del camp cultural al camp educatiu i viceversa, i les maneres que ambdós es relacionen. Reconèixer nous models de perfils professionals del treball cultural.

EL CURS S'ADREÇA A

Persones que estiguin treballant o vulguin fer-ho en institucions culturals, centres d'art, espais i projectes artístics. Docents que volen situar la pràctica artística (l'art i els processos de creació contemporània) com a possibilitadora de processos d'indagació i reflexió crítica. Estudiants d'art, educació, pedagogia, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a altres formats de treball i recerca que vinculen art, pedagogia, institucions i territori. Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a àmbits de participació i recerca social. Tècnics o programadors d'activitats d'educació o difusió de les arts visuals de centres municipals o d'iniciativa privada. 

Format: Presencial.
Espai EART. C. Torrijos, 68, 08012, BCN.
Preu: 170€
Preu reduït: 162€ (amics i amigues d'EART, famílies nombroses, monoparentals, persones aturades, estudiants universitaris, sòcies de l'APGCC i l'ACEP)

Més informació: inscripcions@experimentem,org | Tel. 932 171 877

UNA PROPOSTA D'Experimentem amb l'ART

Des del 1993 treballa amb l'art contemporani i els processos creatius entesos com a acció educativa, per fomentar la capacitat crítica per qüestionar la realitat i transformar creativament el nostre entorn. Posar en relació art, educació i ciutadania possibilita espais d'esdeveniments on és possible repensar l'aprenentatge com a experiència, procés i canvi constant.


.Entrades populars