IN>TRA. La pràctica artística com a model d’experiència | Fundació Suñol | Fins 7 maig


L'exposició IN>TRA. La pràctica artística com a model d’experiència presenta els resultats de la investigació que el grup IN>TRA de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona ha dedicat a abordar, de manera crítica i a la vegada creativa, les problemàtiques en el camp de les humanitats digitals, els nous materialismes i la incidència d’aquests a l’art. Tot plegat, en el marc d’una col·laboració oberta i amb voluntat transdisciplinar, vehiculada a través de la noció de prototip. El projecte s'acompanya d’una publicació amb el procés i resultats del projecte.

Artistes: Eugènia Agustí, Lali Barrière, Joaquim Cantalozella, Mercè Casanovas, Lúa Coderch, Paco Chanivet, Alejandra López, Javier Lozano, Esther Moñivas, Marta Negre, Òscar Padilla, Cristina Pastó, Eloi Puig, Beatriz Regueira, Albert Varela, Alicia Vela, Antònia Vilà i Àngels Viladomiu.

Més informació sobre l'exposició

La idea simbòlica de prototip, entès com a maqueta expandida o model preliminar i sempre provisional d’una producció posterior en actiu, és el nexe conceptual que articula la diversitat de projectes i processos de producció que es presenten a l’exposició.

La col·laboració amb la Facultat de Belles Arts s’emmarca en la voluntat per part de la Fundació Suñol de teixir vincles amb els centres de formació artística, obrint l’espai a la presentació de treballs produïts en un context en aquest cas d’investigació acadèmica.

INAUGURACIÓ: Dijous 21 d’abril del 2022, a les 18:30 h, a la Fundació Suñol de Barcelona (Carrer Mejia Leguerica, 14). 

Del 22 d'abril al 7 de maig del 2022


.

Entrades populars